E Ticaret Hizmet ve Kullanım Koşulları

masaldavetiye.com E Ticaret İnternet Sitesinin  Hizmet ve Kullanım Koşulları 


1.1 www.masaldavetiye.com internet sitesinin kullanım koşulları belirlenmiştir.

1.2 masaldavetiye.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde masaldavetiye.com'a erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.3 masaldavetiye.com' un sunduğu hizmetler Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması tarafından sağlanmaktadır.

1.4 masaldavetiye.com' un yasal sahibi Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması olup, masaldavetiye.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması 'na aittir. 

1.5 İş bu kullanım koşulları Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması tarafından gerektiği zaman değiştirebilir. Değiştirilen kullanım koşulları ve ilgili maddeler masaldavetiye.com' da yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

1.6 masaldavetiye.com hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.7 Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması,  masaldavetiye.com' da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Tanımlar 
2.1 masaldavetiye.com: Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. 

2.2 ÜYE, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması tarafından üyelikleri onaylanan  gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.

2.3 KULLANICI: masaldavetiye.com’u alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4 İÇERİK: masaldavetiye.com'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

2.5 Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi: masaldavetiye.com internet sitesi içeriğinde metin olarak ve üyelik sırasında onaylanmak üzere kullanıcı ve üyelerin erişip okuyabileceği şekilde yayınlanmaktadır. 

2.6 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, masaldavetiye.com'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. Hizmetlerin Kapsamı 
3.1 Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'ın, masaldavetiye.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

3.2 masaldavetiye.com internet sitesine üye olunarak ya da üye olunmadan telefon email ya da posta  kanalları ile masaldavetiye.com sitesine ulaşarak masaldavetiye.com sitesinde bulunan ürün ve hizmetlerden satın alma talebi iletilebilir. Kullanım koşulları üye olunarak yapılan alışverişlerde de, üyeliksiz alışverişlerde de geçerlidir.

3.3 Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'ın, masaldavetiye.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'na ait www.masaldavetiye.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından,
elden ya da yerinde teslim edilmek suretiyle Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması adına ayıpsız olarak teslimidir. 

3.4 Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması, masaldavetiye.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri masaldavetiye.com' da yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.5 masaldavetiye.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması tarafından belirlenecek ve masaldavetiye.com' un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri masaldavetiye.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. Genel Hükümler 
4.1 masaldavetiye.com üzerinden, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. masaldavetiye.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.

4.2 Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması, masaldavetiye.com' da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, masaldavetiye.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. masaldavetiye.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler masaldavetiye.com' a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile masaldavetiye.com' da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. masaldavetiye.com' da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması' nın masaldavetiye.com' da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

4.3 Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması, işbu masaldavetiye.com ve masaldavetiye.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve masaldavetiye.com' u kullanma koşulları ile masaldavetiye.com' da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, masaldavetiye.com' u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, masaldavetiye.com' da yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. masaldavetiye.com' un kullanımı ya da masaldavetiye.com' a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 
Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

4.4 masaldavetiye.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan içeriklerden dolayı Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması' nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması çalışanlarının ve yöneticilerinin, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. 

4.5 masaldavetiye.com' u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla masaldavetiye.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, masaldavetiye.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE' lerin masaldavetiye.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.6 İşbu masaldavetiye.com'un sahibi Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'dır. masaldavetiye.com'da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve masaldavetiye.com'un sunumu Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'nın ya da izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. masaldavetiye.com'daki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile masaldavetiye.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan masaldavetiye.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması hizmetlerini, bilgilerini ve Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'nın yazılı izni ile mümkündür.

4.7 Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması, masaldavetiye.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, masaldavetiye.com' un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 

4.8 İşbu masaldavetiye.com Kullanım Koşulları dâhilinde Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması; Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması hizmetleri, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması bilgileri, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması telif haklarına tâbi çalışmaları, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması ticari markaları, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması ticari görünümü veya bu masaldavetiye.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.9 masaldavetiye.com 'dan yapılacak alışverişlerde EFT / Havale / Posta Çeki / Kredi Kartı ile Online ödeme seçenekleri mevcuttur. Sipariş tarihinden sonra gerçekleşen, daha önceden öngörülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, terör, iletişim hatlarındaki büyük sorunlar vs.) dolayı sözleşmeyi imzalayan tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri ve bu durumun üç (3) günden fazla sürmesi durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. 

4.10 masaldavetiye.com satışa sunduğu ürünlerin bir kısmı için stok tutmuyor olabilir. Müşterileri tarafından sipariş edilen bu ürünler, ürünün üreticisi, distribütörü veya dağıtıcısından temin edilerek basım işlemi yapılarak müşterilere ulaştırılmaktadır. Nadiren de olsa, tedarikçi firma stoklarında bulunmayan ürünler nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Bu tür sorunlardan dolayı ürünün temin edilememesi veya teslimatın gecikmesi durumunda; müşteriler bilgilendirilir ve talep edilmesi halinde sipariş edilen ürün değiştirilebilir veya ürün bedeli olarak alınmış olan tutar iade edilerek sipariş iptal edilebilir. 

4.11 Bazı ürünlerde ekran görüntüsü ile ürünün orjinali arasında ton  farkı yaşanması muhtemeldir. Sistem kaynaklı sorunlar ve internetteki dizgi hatalarından onay sonrası Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması sorumlu değildir. 

4.12  masaldavetiye.com’da yayımlanan fiyat listelerinde sehven hata yapılması halinde ürün fabrikasının belirlediği kendi fiyat listesi geçerli olacaktır.

5.Teslimat Şartları

5.1 İşbu ürünleri teslimati; kargo ile,  Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması servis aracı ile,  ya da müşteri insiyatifi ile müşteri tarafından masaldavetiye.com adresinden alınarak yapılabilir. Teslimat sırasında ürün paketi müşteri tarafından kontrol edilmeli, hasarlı paketler teslim alınmayarak tutanak tutturulma ve Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması ’na bildirilmelidir. Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması uygun görmesi halinde siparişi yeniden hazırlayacaktır. Hasarlı, paketi açılmış ürünün teslim alınması halinde ise ürürün Kullanıcıya tam olarak teslim edildiği kabul edilmiş addedilir. 


 5.2 Siparişler, sipariş tarihinden
(Davetiye sipariş tarihi davetiye ücretinin Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması hesabında  göründüğü tarih itibariyle  başlamaktadır.) itibaren ortalama 1-3 işgünü içinde kargoya verilmektedir. Baskı ve Montaj işlemleri uzun sürecek ürünler sitede ayrıca belirtilmiştir.

5.3 Sipariş verdikten sonra teslimat adresi değiştirilememektedir. Fatura adresi teslimat adresiyle aynı olup ; talep edilmesi halinde farklı bir adres olarak belirtilebilmektedir.

5.4 TC sınırları içinde bildirilen gönderim adresli siparişler için kargo bedeli, 150 (yüzelli) TL ve üzerindeki siparişlerde masaldavetiye.com’a aittir.

Tek renk ve tek geçişli baskı bedeli 150 (yüzelli) TL ve üzerindeki siparişlerde masaldavetiye.com’a aittir.

5.5 Kargoda yaşanabilecek gecikme, kaybolma ve hasar durumlarında Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması  sorumlu değildir. Kargonun kaybolması, hasar görmesi ve gecikmesi durumunda Tazmin talebi kargodan talep edilmelidir. Bu konuda oluşabilecek   hukuki davalar T.C. İstanbul Mahkemeleri salahiyetlidir.

5.6 Yurtdışı ürün siparişlerinde yabancı ülke gümrüklerde yaşanan kontroller ve gecikme  Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması ve taşıyıcı kargonun sorumluluğu dışındadır. Bu nedenle yaşanabilecek aksaklıklarda kargo firması ve masaldavetiye.com ile iletişim kurarak izlenecek yol hakkında bilgi alınabilmektedir. Yurtdışından yapılacak ürün alımlarında gümrük prosedürleri göz önüne alınarak sipariş tarihi belirlenmelidir.

Yurtdışı ürün siparişlerinde kargo gümrük vs. bedelleri müşteri tarafından karşılanmaktadır.

Yurtdışı ürün siparişlerinde, teslimatın yapılacağı bölgeye ve kargonun ağırlığına göre gönderim masrafları değişiklik göstermektedir. masaldavetiye.com yurtdışı ürün siparişlerinde kargo firması seçimini müşterinin talep ve beklentilerine uygun olmasına azami gayret göstererek yapar.

 
5.7 İşbu teslimat sırasında teslimat adresinde alıcının bulunmaması durumunda kargo sorumlusu  kargo şirketinin telefon numarasını ve şube adresini içeren bir haber formu bırakacaktır. Haber formununun bırakılmasını takip eden iş günü itibariyle aynı adrese ikinci uğrama gerçekleştirilecektir. 2 gün içinde kargo şirketi ile iletişime geçilmeli ve ürünün teslim alınacağı süreç bildirilmelidir.

6.Sipariş İptali

6.1 İşbu Siparişin iptali ;  onay maili öncesinde bilgi@masaldavetiye.com adresi ya da 0212 553 9 553 nolu telefonla Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması’ nın bilgilendirilmesi şeklinde mümkün olmaktadır. Onay verilen siparişlerde ise iptal söz konusu değildir. 
 
6.2 Sözleşme gereğince Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması’ın ürün bedelini iade edeceği durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması’ın para iadesini alıcının bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda alıcı, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması’na bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Alıcının bu durumda gecikme zararı, faiz vb. taleplerde bulunması söz konusu değildir.

7.İade Şartları

7.1 Kullanıcı tarafından sipariş edilen ürünler baskı öncesi kullanıcı onayına sunulmaktadır. İşbu onay aşamasından sonra alınan davetiyelerin baskıya girmesinden sonra iade söz konusu değildir. Baskı aşaması yapılmamış ancak baskı onayı alınan ürünler için o anki sürece kadar yapılan masraflar Müşteriden tahsil edilir. (Tasarım Ücreti, Kredi Kartı İşlem Ücreti vs)

8. Mücbir Sebepler 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması' nın, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10. Yürürlülük ve Kabul 

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması tarafından masaldavetiye.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini masaldavetiye.com'u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Zafer Yıldırım – EdaNet İnternet Teknolojileri firması, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek masaldavetiye.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

^